Røkt Ørret fra Troll Salmon kjennetegnes av en karakteristisk, mild og lite salt smak der råvarenes særpreg er ivaretatt. Kun ørret fra utvalgte oppdrettere inngår i produksjonen. Ørreten blir produsert senest 72 timer etter slakting. Sprøytesalting med en egenutviklet saltlake sikrer jevn salting, mens røyking med flis fra bøk er med på å gi produktet en dempet røyksmak, som ivaretar ørretens egen karakter. Moderne teknologi og rask produksjonsgang sikrer forbrukerne et godt og ferskest mulig produkt.